Ścieżki rowerowe gminy Krzyżanowice
Opis obiektu:
Przez najciekawsze i najpiękniejsze tereny gminy Krzyżanowice prowadzą oznakowane trasy rowerowe - R4, 9, 24, 39, 341, 347, 348 i 355 - o łącznej długości prawie 74 km. Przebieg tras jest zgodny z ramową koncepcją tras rowerowych wersja 3.4. z grudnia 1999 r. opracowaną przez mgr inż. Piotra Rościszewskiego dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach w ramach projektu Rowerem po Śląsku, a następnie uzupełnioną dla Klubu Znakarzy Tras Turystycznych PTTK w Pyskowicach. Zgodnie z kryteriami prowadzenia tras rowerowych o charakterze turystycznym, trasy prowadzą w miarę możliwości drogami o małym ruchu samochodowym, obok interesujących zabytków, stacji kolejowych i obiektów noclegowych, a z drugiej strony prowadzą terenami leśnymi, obok terenów interesujących pod względem przyrodniczym i rekreacyjnym.
Dane adresowe:
Miejscowość: Krzyżanowice
Dodatkowe zdjęcia: