Meandry Odry
Opis obiektu:
Największą atrakcja Chałupek jest obszar chronionego krajobrazu - Graniczne Meandry Odry. To naturalne zakola rzeki, które zachwycają przyrodników. Występuje tu kilka rzadkich zbiorowisk roślinnych chronionych w skali europejskiej, m. in. lasy nadrzeczne z olszą czarną i jesionem, łęgi wierzbowo-topolowe i fragmenty wilgotnych łąk. Potwierdzono występowanie ponad 120 gatunków roślin. Żyją tu bobry, wydry, rzadkie motyle, a także zagrożone wyginięciem chrząszcze. Swoje gniazda w urwistych brzegach buduje zimorodek. Przez meandry prowadzi polsko-czeska ścieżka edukacyjna.
Dane adresowe:
Miejscowość: Krzyżanowice, Chałupki
Dodatkowe zdjęcia: