Kompleks sportowo-rekreacyjny wraz z terenem rekreacynym \"Mustang\" w Krostoszowicach
Opis obiektu:
W Krostoszowicach istnieje kompleks sportowo-rekreacyjny wraz z terenem rekreacynym ?Mustang?. Kompleks składa się z boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, które powstały w ramach projektu ?Moje Boisko ? Orlik 2012?, ścieżki edukacyjno-dendrologiczna (2013), siłowni zewnętrznej (2013), placu zabaw (doposażony w 2013) oraz urządzeń do ćwiczeń kalinistycznych (2014). Obok kompleksu boisk znajduje się wiata i teren rekreacyjny ?Mustang?. Na obszarze tym organizowane są liczne festyny i pokazy koni. Kompleks boisk sportowych wraz z terenem rekreacyjnym powstał w miejscu byłego szybu kopalni KWK 1 Maja. O górniczej przeszłości terenu rekreacyjnego przypomina węglarka, tablica informująca o lokalizacji szybu oraz rzeźba Skarbnika. W 2014 roku dla upamiętnienia 45 rocznicy wypadku na terenie szybu VII, na kompleksie umieszczono obelisk upamiętniający to tragiczne wydarzenie. Na terenie całego obiektu sportowo-rekreacyjnego znajdują się ławki i kosze na śmieci. Wokół boiska powstały miejsca parkingowe. Obiekt ma zapewniony dojazd utwardzoną drogą gminną, na obiekcie znajduje się również ciąg pieszojezdny umożliwiający poruszenie się po terenie.
Dane adresowe:
Miejscowość: Godów, Krostoszowice
Dodatkowe zdjęcia: