BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z BIEŻNIĄ O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI DO SKOKU W DAL
Opis obiektu:
W piątek 16 września 2011 r. oficjalnie oddano do użytku nowe boisko szkolne przy Zespole Szkół w Gołkowicach. Otwarcia obiektu dokonali dyrektor szkoły, wójt gminy, przewodniczący rady gminy oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Nowopowstałe boisko ma tartanową nawierzchnię, można na nim grać w piłkę nożną i koszykówkę. Obok boiska znajduje się również bieżnia o sztucznej nawierzchni do skoku w dal. Cały obiekt otoczony jest ogrodzeniem wraz z piłkochwytami.
Dane adresowe:
Miejscowość: Godów, Gołkowice
Dodatkowe zdjęcia: