Gospodarstwo Agroturystyczne \"Jeleń\"
Opis obiektu:
Gospodarstwo Agroturystyczne ?Jeleń? jest położone na skraju kompleksu leśnego, przy ścieżkach rowerowych R4 i C24. Specjalizuje się w hodowli jelenia karpackiego, największego w Europie. To stadko można obserwować w niedalekiej odległości podążając w/w szlakami rowerowymi ze Skrzyszowa do Godowa lub na końcu ul. Leśnej w Skrzyszowie. U samców od wiosny wzrasta poroże, które zrzucane jest pod koniec zimy. Samice są smuklejsze i nie posiadają poroża. Waga dochodzi do 350 kg u byków i 160 kg u samic (łanie). Jesienią jelenie przeżywają okres godowy (rykowisko). Żyją do 20 lat i są zwierzętami stadnymi. Są to cenione zwierzęta łowne, od 2000 r. również uznane jako gospodarskie. Szczególnym cenionym jest trofeum w postaci poroża, które rośnie wraz wiekiem do 10 lat. Z roku na rok zwiększa się ilość odrostów oraz ciężar poroża.
Dane adresowe:
ul. Leśna 9
Miejscowość: Godów