Czy znasz zwierzęta leśne?
Opis obiektu:
Zajęcia terenowe adresowane są do uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. Głównym celem tych zajęć jest poznanie najbliższego regionu oraz jego wartości przyrodniczych, a także dostarczenie dzieciom możliwości radosnej zabawy na łonie natury. Uczniowie w trakcie zajęć będą rozpoznawać zwierzęta żyjące w lesie, poznawać ich charakterystyczne cechy oraz opisywać ich wygląd. Uczestnicy podczas zajęć doskonalą uważne postrzeganie, obserwację oraz rozwijają logiczne myślenie. Zajęcia stwarzają również warunki do aktywności ruchowej.
Dane adresowe:
Miejscowość: Gorzyce
Telefon: +48324515034